Amerikiečių/europiečių siaubo filmai

Saw (2004) UNCUT

Moderatoriai: Otis, ZeaLot, Slasher

Vartotojo avataras
User

ZeaLot

Rangas

Viršinykas

Viršinykas
Pran.

427

Registr.

2005-10-05, 17:46

Miestas

Vilnius

Saw (2004) UNCUT

ZeaLot » 2005-10-06, 02:12

Saw (2004)

Paveikslėlis

IMDb

    Adam (Leigh Whannell) and Dr. Lawrence Gordon (Cary Elwes) wake up chained to pipes at opposite ends of a dirty utility room. They soon learn that they have become the victims of the Jigsaw, a serial killer who devises intricate situations to get his victims to kill each other. Pitted against the clock and each other, the two must work to outwit their captor and save Gordon's family, who have been taken hostage by the killer. - Denny Gibbons


Kodas: Pasirinkti visus
 ÉĶŹĶŹĶŹĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶŹĶĶĶ»
 ĢĶĖĶĶĖĖĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĖĖĶĶĖĶ¹
 ĢĶĪĶ»ŗŗ                        Saw UNCUT (2004)                    ŗŗÉĶĪĶ¹
 ŗÉĪĶ¼ŗŗ                                                            ŗŗČĶĪ»ŗ
 ŗĢŹĶĶŹŹĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ» ÉĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶŹŹĶĶŹ¹ŗ
 ŗŗ                                 ŗ ŗ                                  ŗŗ
 ŗŗ  Genre........: Thriller        ŗ ŗ  Aspect Ratio..: 1.81:1          ŗŗ
 ŗŗ  Playtime.....: 102 Minutes     ĢĶ¹  Video Bitrate.: 852kbit/s       ŗŗ
 ŗŗ  Release Date.: 22/02/2005      ŗ ŗ  Audio Bitrate.: 123k vbr mp3    ŗŗ
 ŗŗ  Store Date...: 21/02/2002      ŗ ŗ  Framerate.....: 25 fps          ŗŗ
 ŗŗ  Subs.........: Yes[x]  No[ ]   ŗ ŗ  Resolution....: 608x336         ŗŗ
 ŗŗ  Supplier.....: Satan           ŗ ŗ  Format........: Widescreen      ŗŗ
 ŗŗ  Ripper.......: God             ŗ ŗ  Codec.........: XviD            ŗŗ
 ŗŗ  Size.........: 697mb           ŗ ŗ  IMDb Rating...: 7.5/10          ŗŗ
 ŗŗ  Disks........: 1 CD            ĢĶ¹                 (10,568 votes)   ŗŗ
 ŗŗ                                 ŗ ŗ www.imdb.com/title/tt0387564     ŗŗ
 ŗČĖĶĶĶĖĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶ¼ ČĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĖĶĶĶĶĶĖ¼ŗ
 ŗÉĪĶĶĶĪĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĪĶĶĶĶĶĪ»ŗ
 ŗĢŹĶĶĶŹĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶŹĶĶĶĶĶŹ¹ŗ
 ŗŗŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄę ŗŗ
 ŗŗ³  RELEASE NOTES    ŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ŗŗ
 ŗŗĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ                                               ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³  With a dead body laying between them, two men (Whannell and      ³ ŗŗ
 ŗŗ³  Elwes) wake up in the secure lair of a serial killer             ³ ŗŗ
 ŗŗ³  who's been nicknamed "Jigsaw" by the police because of his       ³ ŗŗ
 ŗŗ³  unusual calling card.                                            ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³     Starring:                                                     ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Leigh Whannell    ....    Adam                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Cary Elwes   ....    Dr. Lawrence Gordon    ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Danny Glover   ....    Detective David Tapp   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Ken Leung   ....    Detective Steven Sing          ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Dina Meyer   ....    Kerry                  ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Mike Butters   ....    Paul                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Paul Gutrecht   ....    Mark                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Michael Emerson   ....    Zep Hindle             ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Benito Martinez   ....    Brett                  ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Shawnee Smith   ....    Amanda                 ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Makenzie Vega   ....    Diana Gordon           ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Monica Potter   ....    Alison Gordon          ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Ned Bellamy   ....    Jeff                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Alexandra Bokyun Chun   .... Carla             ³ ŗŗ
 ŗŗ³                  Avner Garbi   ....    Father                 ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗĄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ ŗŗ
 ŗČĖĶĶĶĖĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĖĶĶĶĶĶĖ¼ŗ
 ŗÉĪĶĶĶĪĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĪĶĶĶĶĶĪ»ŗ
 ŗĢŹĶĶĶŹĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶŹĶĶĶĶĶŹ¹ŗ
 ŗŗŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄę ŗŗ
 ŗŗ³  RIPPER NOTES     ŚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ŗŗ
 ŗŗĆÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ                                               ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³  This is the uncut version of saw, which is only available in the ³ ŗŗ
 ŗŗ³  UK. It features 2 minutes of extra footage not featured in the   ³ ŗŗ
 ŗŗ³  US theatrical cut.                                               ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³      "The best quality movies, right from your own home, GZP"     ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗ³                                                                   ³ ŗŗ
 ŗŗĄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŁ ŗŗ


ed2k://|file|Saw.2004.UNCUT.DVDRip.XviD ... 4ALOKQH4|/
ed2k://|file|Saw.2004.UNCUT.DVDRip.XviD ... VHSOKOT4|/
ed2k://|file|Saw.2004.UNCUT.DVDRip.XviD ... GEZ52WOW|/

Paveikslėlis
Paveikslėlis
Duke Henry: I am Henry the Red. Duke of Shale, Lord of the Northlands and leader of its peoples.
Ash: Well hello Mister Fancypants. Well, I've got news for you pal, you ain't leadin' but two things: Jack and shit... and Jack just left town.

Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias

Powered by phpBB ® | phpBB3 Style by KomiDesign
cron